Livihop Direktsvar

Vi på Livihop vet hur viktigt det är för våra kunder och anställda at få svar på sina frågor samt veta vem som
jobbar med vad. Livihop har nu skapat DIREKT SVAR! Direkt svar är ett hjälpmedel där du enkelt och snabbt ska få
svar på dina frågor. Du kan här skriva ut vilka som jobbar på ditt lokalkontor och vilket ansvarsområde personen har.