Huvudkontor

Detta är huvudkontor för hela Livihopgruppen, här sitter de flesta som arbetar i det vi kallar för ”RODRET”.

Nathalie Fröberg - Administratör

Carl Auer - Operativ chef

Ricardo Rodriguez - Redovisningsekonom

Sahra Mohamed - Redovisningsekonom

Maria Chamoun - Löneadministratör

Christian Paulsson - VD

Ninnie Wallenborg - Kommunikationschef

Viveca Ring - Kvalitetsstrateg

Stefan Wallenborg - Systemutvecklare

Niklas Wester - CFO