Livihop Stockholm

Här sitter Livihops regionkontor tillsammans med koncernledningen.

Suleman Said - Redovisningschef

Emelie Karlsson - Regionchef

Vad jag kan hjälpa dig med
 • Jag behöver hjälp att komma igång med AIAI?
 • Jag behöver hjälp med att rekrytera?
 • Jag behöver hjälp med schemaläggning?
 • Jag behöver stöd i att arbetsleda?
 • Mina assistenter behöver utbildning?

Jonny Burman - Verksamhets chef

Vad jag kan hjälpa dig med
 • Jag har problem med min arbetsmiljö – Hur anmäler jag en arbetsskada?
 • Jag är missnöjd med min assistans.
 • Varför måste jag ha en genomförandeplan?
 • Vad är social dokumentation?
 • Jag vill se min sociala dokumentation?

Tommy Strandberg - Uppdragsansvarig

Vad jag kan hjälpa dig med
 • Hur blir jag kund hos Livihop? alt Hur går ett byte av assistans anordnare till?
 • Hur hittar jag en personlig assistent?
 • Hur kan vi förbättra i assistansgruppen?
 • Vem har kontakt med berörda myndigheter?
 • Vad är en assistans omkostnad?

Malin Tered - Uppdragsansvarig

Vad jag kan hjälpa dig med
 • Hur gör jag som kund för att ansöka om klimatvård?
 • Vart vänder jag mig som kund och assistent om det förekommer hot eller våld på arbetsplatsen?
 • Hur gör jag som assistent om vi ska gå en HLR-utbildning?
 • Vilka arbetsuppgifter ingår i mitt yrke som personlig assistent?
 • Hur löser jag konflikter?

Lars Stendahl - Uppdragsansvarig

Vad jag kan hjälpa dig med
 • Jag behöver hjälp att komma igång med AIAI?
 • Jag behöver hjälp med att rekrytera?
 • Jag behöver hjälp med schemaläggning?
 • Jag behöver stöd i att arbetsleda?
 • Mina assistenter behöver utbildning?

Leo Palacios - Uppdragsansvarig (Tjänstledig)

Vad jag kan hjälpa dig med
 • Jag behöver hjälp att komma igång med AIAI?
 • Jag behöver hjälp med att rekrytera?
 • Jag behöver hjälp med schemaläggning?
 • Jag behöver stöd i att arbetsleda?
 • Mina assistenter behöver utbildning?

Öystein Moe-Gumö - Informatör

Vad jag kan hjälpa dig med
 • Hur blir jag kund hos Livihop?
 • Hur går en ansökan om personlig assistans till?