Livihop Stockholm

Detta är huvudkontoret för hela Livihop, här sitter de flesta personer som ni behöver komma i kontakt med.

Emelie Karlsson - Regionchef

Vad jag kan hjälpa dig med
 • Jag behöver hjälp att komma igång med AIAI?
 • Jag behöver hjälp med att rekrytera?
 • Jag behöver hjälp med schemaläggning?
 • Jag behöver stöd i att arbetsleda?
 • Mina assistenter behöver utbildning?

Viveca Ring - Kvalitetsstrateg

Stefan Wallenborg - Systemutvecklare

Lena Johansson - Redovisningsekonom

Monika Kaludjerovic - Ekonomichef

Carl Auer - VD

Vad jag kan hjälpa dig med
 • Att leda och fördela arbetet inom företaget. Ansvarig för den dagliga driften, policy och kvalitetsfrågor.
 • Vad anser Livihop om assistansersättningsutredningens förslag och vad blir konsekvenserna för våra kunder och för Livihops verksamhet?
 • Vad anser Livihop om olika politiska utspel i frågor som rör funktionshindrade och hur skulle utspelen påverka vår verksamhet?

Jonny Burman - Operativ chef

Vad jag kan hjälpa dig med
 • Jag har problem med min arbetsmiljö – Hur anmäler jag en arbetsskada?
 • Jag är missnöjd med min assistans.
 • Varför måste jag ha en genomförandeplan?
 • Vad är social dokumentation?
 • Jag vill se min sociala dokumentation?

Barbro ”Babsan” Söderblom - Löneadministratör

Vad jag kan hjälpa dig med
 • Jag har frågor angående min lön?
 • Jag behöver ett arbetsgivarintyg?
 • Jag har frågor om semester och OB?

Tommy Strandberg - Uppdragsansvarig

Vad jag kan hjälpa dig med
 • Hur blir jag kund hos livihop? alt Hur går ett byte av assistans anordnare till?
 • Hur hittar jag en personlig assistent?
 • Hur kan vi förbättra i assistans gruppen?
 • Vem har kontakt med berörda myndigheter?
 • Vad är en assistans omkostnad?

Malin Tered - Uppdragsansvarig

Vad jag kan hjälpa dig med
 • Hur gör jag som kund för att ansöka om klimatvård?
 • Vart vänder jag mig som kund och assistent om det förekommer hot eller våld på arbetsplatsen?
 • Hur gör jag som assistent om vi ska gå en HLR-utbildning?
 • Vilka arbetsuppgifter ingår i mitt yrke som personlig assistent?
 • Hur löser jag konflikter?

Lars Stendahl - Uppdragsansvarig

Vad jag kan hjälpa dig med
 • Jag behöver hjälp att komma igång med AIAI?
 • Jag behöver hjälp med att rekrytera?
 • Jag behöver hjälp med schemaläggning?
 • Jag behöver stöd i att arbetsleda?
 • Mina assistenter behöver utbildning?

Leo Palacios - Uppdragsansvarig (Tjänstledig)

Vad jag kan hjälpa dig med
 • Jag behöver hjälp att komma igång med AIAI?
 • Jag behöver hjälp med att rekrytera?
 • Jag behöver hjälp med schemaläggning?
 • Jag behöver stöd i att arbetsleda?
 • Mina assistenter behöver utbildning?

Öystein Moe-Gumö - Informatör

Vad jag kan hjälpa dig med
 • Hur blir jag kund hos Livihop?
 • Hur går en ansökan om personlig assistans till?

Robert Palm - Informatör

Vad jag kan hjälpa dig med
 • Hur blir jag kund hos Livihop?
 • Hur går en ansökan om personlig assistans till?