0

Försäkringskassans införande av efterskottsutbetalning samt implementering av nytt IT-stöd.

Av Öystein, 6 mars i Personlig assistans
Försäkringskassans införande av efterskottsutbetalning samt implementering av nytt IT-stöd. Nyhet • 2016-03-03 11:22 CETUnder hösten 2016 sker två stora förändringar inom administrationen av personlig assistans. Försäkringskassan inför efterskottsbetalning från och med 1 oktober samt implementerar ett nytt IT-stöd.Delar av de förändringar som kom..

Fortsätt att läsa →
0

Bengt Westerberg Dags för ny funktionshinderreform

Av Öystein, 29 februari i Personlig assistans
Bengt Westerberg Dags för ny funktionshinderreform1993 års handikappreform och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innebar två viktiga nyheter. Den ena var utvidgningen av personkretsen i förhållande till den gamla omsorgslagen, den andra insatsen personlig assistans. Merparten av de insatser som ingår i LSS riktar sig fort..

Fortsätt att läsa →
0

”Personlig assistans – en kamp mellan rätten till ett liv och politisk vilja”

Av Öystein, 23 februari i Personlig assistans
”Personlig assistans – en kamp mellan rätten till ett liv och politisk vilja”Igår 09:37Foto: SVT / TT”Vi kan inte tolka det på annat sätt än att regeringen ger instruktioner till Försäkringskassan att antalet beviljade assistanstimmar ska minska”, skriver Thomas Juneborg och Mikael Andersson.regleringsbrev till Försäkringskassan för år 2016 angåend..

Fortsätt att läsa →
0

Ytterligare reaktioner på att regeringen sätter sig över lagen

Av Öystein, 17 februari i Personlig assistans
Regeringen sätter sig över lagenFöljande skrivelse överlämnades under regeringens funktionshinderdelegation den 12 februari. Bakgrunden är att regeringen i ett unikt regelringsbrev uppmanat Försäkringsklassan att "bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen." Handikappförbunden menar att Regeringen med denna uppma..

Fortsätt att läsa →
0

Ansvarsnämnd åtalsanmäler handläggare

Av Öystein, 15 februari i Personlig assistans
Ansvarsnämnd åtalsanmäler handläggareFörsäkringskassans personalansvarsnämnd har beslutat att lämna en åtalsanmälan till åklagaren. Beslutet rör en tidigare anställd som olovligen förmedlat registeruppgifter till utomstående.En medarbetare vid Försäkringskassan tog vid upprepade tillfällen under 2015 och 2016 fram sekretessbelagda uppgifter om pers..

Fortsätt att läsa →
0

Regeringen vill att Försäkringskassan "bryter utvecklingen" inom Personlig Assistans

Av Calle, 4 februari i Personlig assistans
2016-02-03Regeringen uppmanar nu Försäkringskassan att "bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen".Detta uppfattas av många som en signal om ytterligare press på Försäkringskassan att hålla igen på assistansersättningen.Uppmaningen finns med i regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan för år 2016 och väcker stor oro.- ..

Fortsätt att läsa →
0

"Regeringen stryper den personliga assistansen"

Av Calle, 23 september i Personlig assistans
"Regeringen stryper den personliga assistansen" Budget 2016. Nu har regeringen presenterat sin höstbudget. Vi, personer med normbrytande funktionalitet, är tydliga förlorare. Budgeten gör att regeringsförklaringens försäkran om vår delaktighet i samhället framstår som tomma ord. Skriver Maria Dahl mfl, ordförande STILLäs mer på:http://www.dage..

Fortsätt att läsa →
  1  2  3  4  5  Nästa »  Sista »