Bokslut & Nyckeltal

För att bevara denna fantastiska reform tycker vi dina pengar ska gå till rätt saker. Vår avgift följer Försäkringskassans rekommendationer. Vi vill även att dina utgifter följer Försäkringskassan. Den exakta avgiften beror på hur mycket hjälp du önskar. Via en rapport kan du om du önskar se månad för månad vad din assistansersättning använts till.

Livihop har som ambition att vara det ledande assistansbolaget i Sverige. I nuläget är Livihopgruppen Sveriges åttonde största utföraren av personlig assistans till kunder med funktionsnedsättning.

Livihop har som mål att ha en intäktstillväxt på 30 procent per år. Tillväxten ska uppnås genom organisk tillväxt och företagsförvärv. För att kunna klara av framtidens utmaningar inom branschen har Livihop satt som mål att uppnå ett rörelseresultat på 6 procent. Föreslagna utdelningar skall alltid beakta Livihops bästa och långsiktighet för att säkerställa en god finansiell ställning.

Om du vill läsa mer om Livihops ekonomi och nyckeltal samt om våra dotterbolag. Klicka på knappen och besök Livihopgruppens hemsida.

 

Besök Livihopgruppen.se