Kvalitétsledningssystem

Vi följer Socialstyrelsen föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård socialtjänst och verksamheter enligt LSS.

Ledningssystemet användas för att:

  • Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
  • Planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Vi genomför förutom egenkontroller även olika undersökningar varje år där vår NKI redovisas på vår hemsida. För att få veta mer läs Nöjd kund index på vår hemsida. Vi har även rutiner för att ta emot klagomål och synpunkter från uppdragsgivare, anhöriga och medarbetare. Vi har också granskats av Socialstyrelsen och arbetsmiljöverket vid både föranmälda och oanmälda inspektioner. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

 


Ladda ned:

Kvalitetsberattelse2015.pdf

Kvalitetsberattelse2014.pdf

Kvalitetsberattelse2013.pdf