Personal på verksamheten

Livihops organisation är en decentraliserad sådan i sin natur. Våra assistenter finns och arbetar där våra uppdragsgivare befinner sig. Vi har i nuläget sju stycken regional och lokal kontor. På regional och lokal kontoren finns regionalchefer samt uppdragsansvariga för att vara nära sina uppdragsgivare. 

Bolaget kommer växa genom organisk tillväxt av uppdragsgivare och eller företagsförvärv utan någon större kostnadsökningar på stab nivå på huvudkontoret. Huvudkontoret har en fungerande service enhet för hela koncernen inom ekonomi, kvalitetsarbete, arbetsmiljöarbete, HR, affärsutveckling, försäljning, marknadsföring och kommunikation.. Här finns också koncernansvaret för styrning av verksamheten.

  • Antal medarbetare i verksamheten var 2016-08-31 omräknat i heltid ca 400, varav 23 personer arbetade som administratörer.
  • Sjukfrånvaron är 3,22%. Beräkningsgrunden är antal sjuktimmar delat i totala antalet timmar.
  • Livihop är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med Kommunal.
  • Samtliga medarbetare har en individuell utbildningsplan. Flertalet av våra medarbetare är socionomer, sjuksköterskor samt undersköterskor.