Personlig assistans där varje människa är unik!

Livihops syn på personlig assistans är enkel: alla har rätt till ett bra liv. Vi arbetar med människor, och det finns lika många personligheter som det finns människor. Var och en har sina egna behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar. Varje relation mellan assistent och uppdragsgivare är unik, och vi är övertygade om att människor med engagerade assistenter får en bättre personlig assistans och därigenom möjlighet till förbättrad livskvalitet.

ERFARENHET AV ATT SJÄLV HA PERSONLIG ASSISTANS

Vi som arbetar på Livihop har själva erfarenhet av personlig assistans som uppdragsgivare eller assistenter. Vissa av oss har även erfarenhet av att vara anhörig eller närstående till assistansberättigade så som ALS, Down syndrom m.m. En viktig erfarenhet inom personlig assistans som vi använder i vårt arbete varje dag. Att vi själva har en annan förståelse för våra kunder och anställda än vad de flesta andra assistansbolag eller kommuner har är en av våra största fördelar. Detta medför såklart att vi har en oerhört bred kunskapsbas inom alla områden som rör personlig assistans; Såsom arbetsmiljö, arbetsledning, aktiviteter, ekonomi, lagstiftning inom LSS och förvaltningsrätt, tillgänglighet och sociala frågor. Vi har idag cirka 1000 medarbetare över hela Sverige fördelat på sju lokalkontor.

AFFÄRSIDÉ

Vi erbjuder individuellt anpassad assistans och på så sätt underlättar vi för människor med funktionshinder att kunna leva det liv de vill.

MISSION

Lev som du vill.

VISION

Det ledande assistansbolaget.