Personlig assistans där varje människa är unik!

LIVIHOPS SYN PÅ PERSONLIG ASSISTANS ÄR ENKEL

Vi tror på alla människors lika värde. Var och en har sina egna behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar. Vår uppgift att ta bort så många barriärer som möjligt för att skapa ökad livskvalitet utifrån varje persons förutsättningar och funktionsvariationer.Varje relation mellan assistent och uppdragsgivare är unik, och vi är övertygade om att människor med engagerade assistenter får en bättre personlig assistans och därigenom möjlighet till förbättrad livskvalitet.

ERFARENHET AV ATT SJÄLV HA PERSONLIG ASSISTANS

Vi som arbetar på Livihop har själva erfarenhet av personlig assistans som uppdragsgivare, assistent eller anhörig. En viktig erfarenhet inom personlig assistans som vi använder i vårt arbete varje dag. Att vi själva har en annan förståelse för våra uppdragsgivare och anställda än vad de flesta andra assistansbolag eller kommuner har är en av våra största fördelar. Detta medför såklart att vi har en oerhört bred kunskapsbas inom alla områden som rör personlig assistans; Såsom intuitionerna med lagstiftningen, arbetsmiljö, arbetsledning, aktiviteter, ekonomi, lagstiftning inom LSS och förvaltningsrätt, tillgänglighet och sociala frågor. Vi har idag cirka 1000 medarbetare över hela Sverige fördelat på sju lokalkontor.

AFFÄRSIDÉ

Vi erbjuder individuellt anpassad assistans och på så sätt underlättar vi för människor med funktionshinder att kunna leva det liv de vill.

MISSION

Vi arbetar ständigt för att maximera nyttan av assistansersättningen, för att öka livskvaliteten för våra  uppdragsgivare och tryggheten för de anställda

VISION

Vi vill bli Sveriges ledande assistansbolag, för att aktivt kunna påverka samhället till en positiv utveckling inom personlig assistans