Personlig assistans för barn

Alla barn har behov av trygghet, utveckling, lek och skoj. Men hur gör man om man har ett barn som har behov av personlig assistans? Vågar man lita på en personlig assistent och hur vet man att de håller vad de lovar? Personlig assistans för barn med funktionsvariation samma förusättningar som de utan. En familj ska kunna leva som alla andra familjer. Vi har lång erfarenhet av personlig assistans och vi påstår att vi har de bästa assistenterna. Tillsammans med er väljer vi ut assistenter som passar ditt barn och era behov.
Hos oss har vi barn med olika typer av diagnoser och funktionsvariationer bla: cerebral paresutvecklingsstörning, hjärnskador, utvecklingsstörning, och autism.

Cerebral pares

Förståelse och någon som kan sätta sig in i ens situation är viktigt för en förälder med ett barn som har celebral pares. Man ställer sig frågor som: Hur kommer det att gå för mitt barn längra fram i livet? En anpassad skola, kompetent personal till vardags och i hemmet är två viktiga faktorer för att skapa en trygg miljö.  Vi har erfarenhet av denna sitation och kan hjälpa till.

Hjärnskada

En hjärnskada som uppkommit pga av skada eller medfödd kan skapa en oro hos många föräldrar, hur kan vi skapa en rolig miljö till denne och hur kan mitt barn växa upp som alla andra?

Utvecklingsstörning

Barn som har en utvecklingsstörning behöver mer tid än andra barn för inlärning och för att minnas. De har andra behov som ligger till grund för en trygg uppväxt.

Autism

Ett barn med autism upplever sin omvärld på sitt eget sätt. Rutiner och lågaffektivt bemötande är viktigt för dessa barn, och vuxna, samt träning och utveckling.

För mer information om dessa diagnoser och om hur vi kan hjälpa dig, vänligen kontakta oss.

Personlig assistans i skolan

Normalt sett får inte barn personlig assistans i förskolan(dock finns det undantag) eftersom det ingår i kommunens ansvar att tillhandahålla stöd som barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning behöver när de är i skolan. Socialförsäkringsbalken gör ett undantag för andra utbildningsinstitutioner som folkhögskolor eller universitet: då kan en person som deltar i undervisningen beviljas personlig assistans.

Huvudregeln enligt Socialförsäkringsbalken (kap 106 24 § 1 och 2) är att statlig assistansersättning inte beviljas för tid då en person med funktionsvariation vistas eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet.

Kontakta oss gärna för mer information om personlig assistans för barn.