Personlig assistans för vuxna

För dig med personlig assistans som vuxen är det viktigt att dina assistenter passar dig och att du trivs och känner dig trygg med dem som arbetar kring dig på dagar, kvällar, helger mm. Personlig assistans är en rättighetslag och en frihet för många som infördes 1994 som en del i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Syftet är att personer med omfattande och varaktiga funktionsvariationer ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter. Idag får cirka 13 000 vuxna får personlig assistans i Sverige.

Personkrets: 1, 2 och 3

Enligt lagen måste en person med funktionsnedsättning ingå i en av tre personkretsar för att få rätt till personlig assistans. Till den första personkretsen hör personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Drygt 40 procent av alla som får personlig assistans finns i den här gruppen och utvecklingsstörning är den vanligaste funktionsnedsättningen.

Den andra personkretsen består av personer med ”betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom”.

Den tredje personkretsen är  “personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service”.

De vanligaste diagnoserna är cerebral pares, multipel skleros och andra sjukdomar i nervsystemet, men även stroke och muskelsjukdomar.

Personlig assistans anpassad efter dig

Engagemang, transparens och innovation är våra ledord och vi lever efter dessa varje dag. För oss är det självklart att vi är engagerade, öppna och ärliga och att vi håller det vi lovar. Med lång erfarenhet av personlig assistans och ofta, men inte alltid, egen erfarenhet av personlig assistans som anhörig, närstående eller att ha arbetat som personlig assistent gör att vi har lättare för att förstå dig och din situation och anpassa oss utefter dina behov och önskningar. Vi vill ge service och hög kvalite både i utförande och i adminarbete. Vår vision är att erbjuda den bästa personliga assistansen och vara den mest atraktiva arbetsgivaren i vår sektor.

För att få mer information om de tre personkretsarna som finnes vänligen kontakta oss.