Vill du ha hjälp att ansöka om assistans?

Att ansöka om personlig assistans kan ibland vara svårt och för att få en rättvis prövning behövs ofta en LSS- kunnig jurist. Vi har experter på området, som hjälper dig att söka assistansersättning och driva din process – helt kostnadsfritt. 

Det första steget är att göra en skriftlig ansökan till kommunen och/ eller Försäkringskassan. Du behöver läkarintyg och oftast en ADL – bedömning (en arbetsterapeut hjälper dig med denna). 

Efter att vi har skickat in din ansökan kommer du att bli kontaktad av kommunen och/eller Försäkringskassan för ett hembesök, någon från Livihop kommer att vara behjälplig. Därefter följer en handläggningstid där handläggaren färdigställer utredningen och bedömer ditt behov av hjälp.  

Vi hjälper dig med detta var du än bor i Sverige. Kontakta oss idag. 

VD Nils Stiernstedt

E-Mail: nils.stiernstedt@livihopgruppen.se

Mobil: 070 550 73 23

Växel: 010-15 15 900