ANSÖK OM BILSTÖD! - Livihop
Stäng

Vi finns i hela Sverige - kontakta oss gärna!

010-15 15 900
info@livihop.se

ANSÖK OM BILSTÖD!

07.05.13

Ansök om bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan ha rätt till bilstöd. Bilstöd ansöker du om hos Försäkringskassan Bilstöd består av fyra olika bidrag.

Du kan få bidrag för att köpa bil, ändra en bil efter dina behov eller för att ta körkort. Bilstöd ansöker du om hos Försäkringskassan.
Vem kan få bilstöd?
Du kan få bilstöd om du har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer. Svårigheterna ska finnas kvar i minst nio år. Även du som har barn med funktionsnedsättning kan få bilstöd. Du måste också ingå i en av dessa bidragsgrupper:
Grupp 1: Du är under 65 år och beroende av bil för att kunna arbeta, studera eller genomgå rehabilitering med aktivitetsstöd eller rehabiliteringsersättning
Grupp 2: Du är under 65 år och har tidigare beviljats bilstöd enligt grupp 1 och därefter fått sjuk- eller aktivitetsersättning
Grupp 3: Du är mellan 18 och 49 år och ska köra bilen själv.
Grupp 4: Du har barn under 18 år och du behöver bil för att kunna förflytta dig tillsammans med ditt barn. Barnet bor hos dig och du ska köra bilen själv.
Grupp 5: Du har barn med funktionsnedsättning och du behöver bil för att kunna förflytta dig tillsammans med ditt barn. Barnet bor hos dig och du ska köra bilen själv.
Hur gör man för att få bilstöd?
Information och ansökningsblanketter finns på Försäkringskassans webbplats. Där finns också mer utförlig information om bilstöd.
Källa: Försäkringskassan