ANSVARSNÄMND ÅTALSANMÄLER HANDLÄGGARE - Livihop
Stäng

Vi finns i hela Sverige - kontakta oss gärna!

010-15 15 900
info@livihop.se

ANSVARSNÄMND ÅTALSANMÄLER HANDLÄGGARE

15.02.16

Försäkringskassans personalansvarsnämnd har beslutat att lämna en åtalsanmälan till åklagaren. Beslutet rör en tidigare anställd som olovligen förmedlat registeruppgifter till utomstående.
En medarbetare vid Försäkringskassan tog vid upprepade tillfällen under 2015 och 2016 fram sekretessbelagda uppgifter om personer med assistansersättning och lämnade dem vidare till ett bolag inom assistansbranschen, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.
Försäkringskassan bedömer att det finns skälig misstanke om tagande av muta, tjänstefel och brott mot tystnadsplikten. Tre brott som Försäkringskassan enligt 22 § lagen om offentlig anställning måste anmäla. Medarbetaren, som nu sagt upp sig, misstänks även för dataintrång.

”Medborgarna måste kunna känna sig trygga och säkra på att vår hantering är rättssäker. Det är därför det är så allvarligt när en medarbetare går in och hanterar uppgifter som rör andra ärenden än de man handlägger”, säger verksamhetsområdeschefen Helena Lundkvist i pressmeddelandet.
Det blir nu upp till åklagaren att besluta om att inleda en förundersökning. Blir det en förundersökning lämnas ärendet till polisen för vidare utredning. Polisens utredning ligger sedan till grund för åklagarens beslut om att väcka åtal eller inte väcka åtal.