ASSISTANSERSÄTTNING – BEGRÄNSNING AV UTBETALNING FÖR VISS ARBETSTID - Livihop
Stäng

Vi finns i hela Sverige - kontakta oss gärna!

010-15 15 900
info@livihop.se

ASSISTANSERSÄTTNING – BEGRÄNSNING AV UTBETALNING FÖR VISS ARBETSTID

05.03.15

ASSISTANSERSÄTTNING – BEGRÄNSNING AV UTBETALNING FÖR VISS ARBETSTID

Försäkringskassan ser begränsning av arbetstid som en kontrollbestämmelse för arbetsgivaren/anordnaren av assistansersättning.

Försäkringskassan kan komma att begränsa utbetalningarna av assistansersättning om personliga assistenter arbetar mer än den tillåtna arbetstiden under en viss period. I arbetstidslagen och enligt kollektivavtal kallas det beräkningsperiod. Det är anordnarens/arbetsgivarens ansvar att se till att assistentens arbetstid hålls inom gällande ramar.
– Assistansersättning ska inte kunna finansiera arbete som strider mot arbetstidslagstiftningen. Det är därför det finns en bestämmelse i socialförsäkringsbalken om det, säger Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef inom den del av Försäkringskassan som hanterar assistansersättningen.
Bestämmelsen finns i 51 kap. 16 § socialförsäkringsbalken och hänvisar till tre olika bedömningsgrunder för vad som är tillåten arbetstid – arbetstidslagen, lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete och kollektivavtal. Försäkringskassan har haft flertalet samråd med brukarrörelsen och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.
– Det är anordnaren som ansvarar för att de anställda assistenterna inte utför mer arbete än vad som är tillåtet enligt bestämmelsen. Försäkringskassan ska normalt godta de uppgifter som arbetsgivaren lämnar säger Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef inom den del av Försäkringskassan som hanterar assistansersättningen.
Om det visar sig att en arbetsgivare/anordnare har en assistent som arbetar mer än vad som tillåtet enligt lagstiftningen kan Försäkringskassan göra arbetsgivaren/anordnaren uppmärksam på det. Försäkringskassan kan också lämna uppgifter till Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg om myndigheten bedömer att arbetstidsreglerna inte följs.
– Vi kommer då inte att betala för timmar som överskrider de tillåtna, säger Therese Karlberg.
Tolkningen av väntetid har diskuterats och Försäkringskassan kommer att jämställa väntetid med jourtid när arbetstiden beräknas.
– Här har vi haft en dialog med brukarna och anordnarna och på Försäkringskassan landar vi i att väntetid ska ses om jourtid, säger Therese Karlberg. Det innebär att en timmas väntetid jämställs med en timmas arbetstid.