Bra info från Skattemyndigheten om vad som gäller vid assistansersättning - Livihop
Stäng

Vi finns i hela Sverige - kontakta oss gärna!

010-15 15 900
info@livihop.se

Bra info från Skattemyndigheten om vad som gäller vid assistansersättning

21.09.16

 

Assistansersättning är ett statligt bidrag för att täcka kostnader för personlig assistans. Assistansersättningen är skattefri för dig som har rätt till assistans. Ersättningarna som betalas ut till de personliga assistenterna är däremot skattepliktiga.

Du som har rätt till assistans kan

  • köpa personlig assistans från någon som anordnar assistans (anordnare), till exempel kommunen, ett kooperativ eller ett assistansföretag
  • själv anställa dina personliga assistenter.

Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag

Om du köper personlig assistans från en anordnare, är det anordnaren som betalar arbetsgivaravgifter och drar av skatt för de personliga assistenterna. Detta under förutsättning att anordnaren är godkänd för F-skatt. Om anordnaren inte är godkänd för F-skatt ska du, eller dina föräldrar om du är underårig (det vill säga under 18 år), betala arbetsgivaravgifterna och dra av skatt på samma sätt som om ni själva hade anställt de personliga assistenterna.

Om du själv anställer dina personliga assistenter ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket och betala arbetsgivaravgifter samt dra av skatt för assistenterna.

Kan ett barn själv anställa sina assistenter?

Som huvudregel kan barn under 18 år, underåriga, inte själva anställa sina personliga assistenter.

En underårig kan inte själv betala ut ersättning för arbete till sina personliga assistenter. Ersättningen får i stället anses vara utbetald av någon av barnets föräldrar. Detta gäller även om barnet betalar ersättning till sin egen förälder när denne har arbetat som barnets personliga assistent. Det är därför föräldern, och inte barnet, som ska registreras i Skatteverkets arbetsgivarregister för ersättningen ifråga.

Förmån av fri resa

Om du som är personlig assistent gör en resa med brukaren (den som har rätt till assistans), är resan i normalfallet en tjänsteresa för dig.

Det finns dock flera sorters resor där frågan är om resan ska betraktas som en tjänsteresa eller en privat resa. Det kan handla om allt från rehabiliteringsresor till längre utlandsresor för att hälsa på släkt och vänner.

Om resan är en privat resa ska du som är assistent förmånsbeskattas för värdet av resan och eventuellt utbetalda traktamenten.

Den personliga assistenten är närstående (t.ex. förälder eller maka) till brukaren och tillhör samma hushåll

Om du som är assistent och brukaren gör en resa för att familjen ska få miljöombyte, rekreation och avkoppling (en familjeresa) betraktas resan som en privat resa och du ska förmånsbeskattas. Det gäller även om du har arbetat under resan.

Om du och brukaren i stället gör en resa helt på brukarens villkor, exempelvis för att brukaren ska få nödvändig vård och rehabilitering vid en särskilt anpassad vårdanläggning eller liknande betraktas resan som en tjänsteresa.

Även om resan inte går till en särskilt anpassad vårdanläggning eller motsvarande så kan resan ändå betraktas som en tjänsteresa. Det gäller om det klart framgår att resan görs för brukarens skull och att det inte är en familjeresa. Omständigheter som har betydelse vid bedömningen är

  • läkarintyg som visar syftet med resan
  • resmålet
  • resans längd
  • övriga medföljande på resan.

Om det finns ett läkarintyg på att resan görs i brukarens intresse och att den inte är en familjeresa, är det en omständighet som talar för att resan är en tjänsteresa. Detta även om brukaren och du som assistent tillhör samma hushåll.

Den personliga assistenten är närstående (t.ex. förälder eller maka) till brukaren men tillhör inte samma hushåll

När det gäller närstående som inte tillhör samma hushåll som brukaren är utgångspunkten att resorna betraktas som tjänsteresor, om inte omständigheterna talar för att det är en familjeresa.

En omständighet som kan leda till att resan är en familjeresa kan exempelvis vara att en närstående tillfälligt går in som personlig assistent under en resa för att ersätta en assistent som inte är närstående. Ett annat exempel är att syftet med resan är att även assistenten ska få tillfälle att träffa och umgås med släkt och vänner.

Minst 6 timmar per dag eller 30 per timmar vecka

En förutsättning för att hela resan ska räknas som en tjänsteresa är att du som är personlig assistent arbetar minst 6 timmar per dag eller 30 timmar per vecka under resan. Om du arbetar färre timmar kan du förmånsbeskattas för del av resans värde.

Kostförmån för personliga assistenter

Fri kost är en skattepliktig förmån. Ett undantag är kostförmån som du får i ditt arbete som personlig assistent åt en person som har ett psykiskt funktionshinder. I detta fall är kostförmånen skattefri om du enligt anställningsavtalet är skyldig att delta i måltid med den funktionshindrade.

Observera att skattefriheten inte omfattar personliga assistenter som arbetar åt brukare med fysiska funktionshinder.

På Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om assistansersättning.