DIALOGEN UTVECKLAR SAMVERKAN - Livihop
Stäng

Vi finns i hela Sverige - kontakta oss gärna!

010-15 15 900
info@livihop.se

DIALOGEN UTVECKLAR SAMVERKAN

11.10.13

Från informationsöverföring till dialog. Så kan man karaktärisera det som händer i Forum Funktionshinder Sjuhärad som startade 2010 genom en överenskommelse mellan Försäkringskassans lokala försäkringscenter (LFC) i Borås och HSO (Handikappförbunden).
Forumet har blivit allt viktigare. Det är Göran Holtstrand, HSO, och Sofia Sandänger, samverkansansvarig vid LFC, överens om. Här kan man stämma av frågor, diskutera, få information och kunskap samt samarbeta i konkreta frågor. – Vi har haft kontakt med handikapporganisationerna i många år, men genom överenskommelsen 2010 har vi fått en bra struktur på det, säger Sofia Sandänger. Med tiden har det också blivit mer av dialog, inte bara informationsöverföring. För egen del ser jag det här som min referensgrupp i frågor som rör funktionshinder. Ibland tar jag med mig någon annan från Försäkringskassan, ofta en specialist på området.

Forumet har fem fasta deltagare utöver Sofia Sandänger. De representerar personer som har svårt att röra sig, se, höra, tåla vissa ämnen samt bearbeta, tolka eller förmedla information. Fyra representanter kommer från HSO, som har 38 medlemsförbund, och en representant kommer från SRF (Synskadades Riksförbund). Man träffas fem gånger per år, i HSOs lokaler i Borås.

Göran Holtstrand från HSO och FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) har deltagit från början.

– Samarbetet utvecklas hela tiden. Till exempel ordnade vi en dag där Försäkringskassans handläggare och vi i forumet träffades i smågrupper och pratade om bemötande utifrån olika perspektiv. Något som verkligen blev uppskattat.

Ett annat exempel han lyfter fram är att man tittar på hur samverkan med brukarrådet FoU Funktionshinder vid Borås högskola kan vidareutvecklas. Både för att sprida information och att för att få del av forskning och utveckling genom gemensamma föreläsningar och liknande. Hur man ska nå ut med information till medlemmarna på ett bredare och smartare sätt är också en aktuell fråga.

– På Försäkringskassan får vi många förfrågningar om att komma ut och prata, men vi har inte resurser att alltid säga ja till det, säger Sofia Sandänger. Då är det bättre att information kanaliseras via Forum Funktionshinder. Det ger en bättre överblick och mer organiserad informationsspridning.

Samverkan utvecklas ständigt
Vad är egentligen syftet med samverkan?
– Ett syfte, och ett viktigt sådant rent allmänt, är informationsutbyte av olika slag. För Försäkringskassans del kan det handla om att få chansen att rätta till missförstånd eller bilder som förmedlas av andra. Det finns mycket oro bland många för att bli av med sin ersättning. Så att stilla oro och förmedla en nyanserad bild är viktigt.
– Men det handlar också om samråd, det vill säga att man tillsammans bidrar till att lösa något. I bland annat de centrala forumen för assistansfrågor har vi kommit till samråd och inte bara rent informationsutbyte, till exempel inför regeländringarna 1 juli i år. Det känns roligt och meningsfullt att arbeta i de konstellationerna.
I media skrivs ju mycket inte minst om just assistansersättning. Hur ser du på det i det här sammanhanget?– Assistansersättningen väcker många känslor och jag tycker att debatten handlar alldeles för lite om att ersättningen många gånger är det som gör det möjligt att delta i arbets- och samhällsliv, att kunna leva ett liv som andra – helt enkelt det som är syftet med ersättningen. Därför har det också blivit extra angeläget att kunna diskutera assistansfrågor lokalt, regionalt och centralt. Centralt finns alltså fasta forum både för brukare och för anordnare, och det råder aldrig brist på ämnen att prata om.
————————-
En annan typ av samverkan finns kring personer med funktionsnedsättning som under tid med med aktivitetsersättning eller sjukersättning behöver aktiva insatser för komma ingång med studier, arbete eller sysselsättning. Här samverkar Försäkringskassan med andra berörda parter, till exempel Arbetsförmedlingen. Inte minst när det gäller unga med aktivitetsersättning händer det mycket just nu. Kommande nyhetsbrev berättar mer.

Hur vanligt är det med samverkan idag?– I vissa delar av landet finns en väl utbyggd samverkan, men omfattningen regionalt och lokalt varierar, säger Monica Svanholm på Försäkringskassan, verksamhetsansvarig inom funktionhinderområdet. Man kan säga att vi nu bygger upp samverkan på nytt efter att ha tappat mycket av det i och med den stora omorganisationen inom Försäkringskassan från 2008. Det är en bra och helt nödvändig utveckling.

Källa: Försäkringskassan