FÖRSÄKRINGSKASSANS INFÖRANDE AV EFTERSKOTTSUTBETALNING SAMT IMPLEMENTERING AV NYTT IT-STÖD. - Livihop
Stäng

Vi finns i hela Sverige - kontakta oss gärna!

010-15 15 900
info@livihop.se

FÖRSÄKRINGSKASSANS INFÖRANDE AV EFTERSKOTTSUTBETALNING SAMT IMPLEMENTERING AV NYTT IT-STÖD.

06.03.16

Under hösten 2016 sker två stora förändringar inom administrationen av personlig assistans. Försäkringskassan inför efterskottsbetalning från och med 1 oktober samt implementerar ett nytt IT-stöd.
Delar av de förändringar som kommer genomföras är fortfarande under utredning, vilket gör att informationen kan komma att ändras. Läs gärna regelbundet på Försäkringskassans hemsida för att få uppdaterad information.

Efterskottsutbetalning
Efterskottsutbetalning innebär att assistansersättningen betalas ut när komplett Tidsredovisning (FK 3059) och Räkning (FK 3057) inkommit till Försäkringskassan samt kontrollerats och godkänts.
Egna arbetsgivare påverkas inte av efterskottsutbetalning. För de med schablonbelopp kommer övergången ske strikt den 1 oktober, oavsett hur beviljandeperioden är förlagd.
Den 1 april 2016 ändras förordningen om assistansersättning. Detta för att Försäkringskassan även ska kunna införa efterskottsutbetalning för de assistansberättigade som har förhöjd ersättning. I dagsläget är det ännu inte klart hur efterskottsutbetalning för personer med förhöjd ersättning kommer utformas.
För berörda assistansberättigade kommer övergången till efterskottsutbetalning innebära minst en månad förskjuten assistansersättning.
I samband med införandet av efterskottsutbetalning kommer Försäkringskassan utöka med ytterligare en dag för inrapportering samt en dag för utbetalning av assistansersättningen. Se bifogad bild Inrapporterings- och utbetalningsdagar.

IT-stöd
Försäkringskassan har ett pågående IT-stöds projekt med målsättningen att effektivisera Försäkringskassans interna administration av personlig assistans.
Under hösten 2016 inför Försäkringskassan bland annat en möjlighet att digitalt lämna in Tidsredovisningen (FK 3059). För att kunna redovisa denna information digitalt kommer signatur genom e-legitimation/BankID krävas av både den personliga assistenten och den person som företräder anordnaren.
Som användare av Aiai kommer samtliga underlag för Tidsredovisning (FK 3059) och Räkning (FK 3057) att skapas på nuvarande sätt, med den fördelen att ni som anordnare kommer kunna skicka Tidsredovisningar direkt till Försäkringskassan med fil från Aiai. Det innebär att pappersblankett Tidsredovisning (FK 3059) ej behöver skrivas ut och postas i det fall ni nyttjar Aiais filhantering mot Försäkringskassan.
I och med IT-stödet kommer även uppgifter på blanketten FK 3066 under våren 2017 samköras med inlämnade tidsredovisningar.
Försäkringskassan kommer även göra mindre förändringar av blanketterna Tidsredovisningen (FK 3059) samt Räkningen (FK 3057). De nya blanketterna kommer börja gälla från och med 1 oktober 2016. Aiai kommer att uppdateras med aktuella blanketter.
I dagsläget planerar inte Försäkringskassan för en digitalisering av Räkningen (FK 3057). Blanketten kommer fortsättningsvis behöva skrivas ut på papper, manuellt signeras av den assistansberättigade eller dennes företrädare samt lämnas till Försäkringskassan.
Du som användare av Aiai kan känna dig trygg med att vårt system kommer anpassas utefter Försäkringskassans förändringar gällande IT-stöd.

Tips och råd
Efterskottsutbetalningen kommer ställa höga krav på effektiva rutiner för att säkra en snabb och korrekt inrapportering till Försäkringskassan. Detta i och med att tidpunkten för inrapporterad redovisning avgör när utbetalning av assistansersättningen kommer ske.
Vad går att göra redan nu?

  • Se över era rutiner. Redan genom att använda Aiai som systemstöd har ni effektiviserat en betydande del av era rutiner. Säkerställ därför att ert användande av Aiai är optimalt och att samtliga av era brukare är aktiverade i systemet.
  • Säkerställ att alla era medarbetare som ska signera Tidsreovisningen (FK 3059) har BankID. Detta gäller både de personliga assistenterna samt de tjänstemän som ska signera som anordnare.
  • Läs regelbundet på Försäkringskassans hemsida för att hålla er uppdaterade.
  • Förändringen till efterskottsutbetalning kommer ställa högre krav på företagets likviditet. Mer information om detta finns t.ex. att läsa på Grant Thornton.

Vad gör Kaustik för dig som kund?
Vår viktigaste uppgift i samband med övergången till efterskottsutbetalning och den kommande digitala redovisningen av Tidsredovisningen (FK 3059) är att underlätta för er kunder.
Redan idag, genom Aiai, underlättas administration av redovisningen till Försäkringskassan. Vi nöjer oss dock inte med det. Högst prioriterat är fortsatt förbättring av befintliga funktioner som underlättar tidrapporteringen samt ny utveckling av funktioner som gör administrationen än mer effektiv och säker.

Genom vår goda kontakt och samarbete med Försäkringskassan får vi tillgång till viktig och avgörande information som säkerställer att vi är redo när Försäkringskassans kommande förändringar verkställs. Vi kommer uppdatera er med mer information allt efter hand. Följ oss därför på bl a på Mynewsdesk.