HANDIKAPPFÖRBUNDEN KRÄVER ATT LSS INTENTIONER ÅTERUPPRÄTTAS - Livihop
Stäng

Vi finns i hela Sverige - kontakta oss gärna!

010-15 15 900
info@livihop.se

HANDIKAPPFÖRBUNDEN KRÄVER ATT LSS INTENTIONER ÅTERUPPRÄTTAS

12.12.13

Handikappförbunden anser att kommunerna blivit en part att slåss mot istället för att få stöd från. De kräver sanktioner mot kommuner som inte tar sitt ansvar. De kräver även en lagändring i § 9a i LSS för att stoppa Försäkringskassans förändrade bedömningar av assistansersättning.

Handikappförbunden som är en sammanslutning av många olika funktionshinderförbund, efterlyser följande fem åtgärder för att återupprätta LSS och dess intentioner:

  • Riksdagen måste förtydliga LSS § 9a, som beskriver de grundläggande behoven för personlig assistans, så att intentionerna i reformen säkerställs.
  • Regeringen måste skärpa sanktionerna mot enskilda kommuner som inte följer lagen eller på andra sätt förhalar eller försvårar att lagstadgade insatser ges till den som har rätt till dem.
  • Försäkringskassan måste säkerställa att myndighetens handläggare har tillräcklig kompetens och tillräckligt goda arbetsvillkor för att kunna göra en professionell och rättssäker behovsbedömning i varje enskilt fall.
  • En möjlighet för den enskilde att få rättshjälp vid förvaltningsmål måste införas.
  • SKL:s politiska ledning måste tydligt ta avstånd från de värderingar som återspeglas i Kalla Faktas program och på allvar visa att Sveriges kommuner är värdiga att ta det ansvar som sedan 20 år vilar på dem.

Läs mer: Handikappförbunden: Kommunerna måste respektera lagen