Info från Livihop 1/2017 - Livihop
Stäng

Vi finns i hela Sverige - kontakta oss gärna!

010-15 15 900
info@livihop.se

Info från Livihop 1/2017

02.02.17

Hej alla uppdragsgivare och assistenter!

Nu är det dags lite info från oss på Livihop.

Vi på kontoret

Emelie är ny uppdragsansvarig och började lite smått redan i höstas. Hon kommer ha egna uppdrag men också fungera som en stöttande roll för andra uppdragsansvariga på kontoret. För att öka “tryggheten” är vårt mål att varje uppdragsgivare ska ha en främsta kontaktperson på kontoret, men att ytterligare en ska finnas i bakgrunden som backup. Detta är ett led i det omfattande kvalitetsarbete som nu påbörjas på allvar.

I administrationen har vi fått två nya medarbetare. Monika som är ekonomiansvarig och Denise som är ekonomiassistent.

Presentation och kontaktuppgifter finns på hemsidan så kika gärna där.

Ekonomi
När det gäller utbetalning av omkostnader, utlägg, friskvårdskvitton mm så införs nu en ny rutin. För att kunna betala ut tillsammans med lönen så behöver kvitto och specifikation vara oss tillhanda senast den 15e. Det som inkommer senare läggs in för utbetalning i mån av tid och möjlighet och självklart gör vi alltid vårt yttersta.
I särskilda fall kan vi betala ut kostnader manuellt under månaden. Om det är några frågor så prata med den uppdragsansvariga på kontoret.  

Förhöjt belopp
De uppdragsgivare som har förhöjt belopp måste från och med nu inkomma med kvitton löpande under månaden. Eftersom kostnader redovisas och avräknas hos FK varje månad är det inte möjligt att spara kvitton till nästföljande månad. Samtliga kvitton för månaden behöver finnas hos Atlas under sista veckan. Enstaka kostnader kan lämnas in precis vid månadsskiftet.

Arai
Som vanligt vill vi påpeka vikten av att allting godkänns omedelbart efter månadsskiftet, både av assistenter och uppdragsgivare (i den ordningen)

Samt att det är viktigt att assistenter och uppdragsgivare har Bank-ID från och med redovisningen av utförd assistans utförd under februari 2017! De som inte har Bank-ID av något skäl måste skriva under sin tidrapport manuellt.

Har ni frågor så hör av er till uppdragsansvarig.

Ha det bäst!

Hälsningar Livihop!

www.livihop.se          Tel. 010 15 15 900