Jobba hos oss

Personlig assistans där varje människa är unik

Livihops syn på personlig assistans är enkel

Vi tror på alla människors lika värde. Var och en har sina egna behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar. Vår uppgift att ta bort så många barriärer som möjligt för att skapa ökad livskvalitet utifrån varje persons förutsättningar och funktionsvariationer. Varje relation mellan assistent och kund är unik, och vi är övertygade om att människor med engagerade assistenter får en bättre personlig assistans och därigenom möjlighet till förbättrad livskvalitet.

Erfarenhet av att själv ha personlig assistans

Vi som arbetar på Livihop har själva erfarenhet av personlig assistans. Denna viktiga erfarenhet inom personlig assistans  använder vi i vårt arbete varje dag och vi ser detta som en av våra största fördelar.

Vi har en bred kunskapsbas inom alla områden som rör personlig assistans; Avsikten med lagstiftning inom LSS och förvaltningsrätt, arbetsmiljö, arbetsledning, aktiviteter, ekonomi, tillgänglighet och sociala frågor. Vi har idag cirka 1000 medarbetare över hela Sverige fördelat på tio lokalkontor.

Söka jobb hos oss

Om du vill söka en ledig tjänst eller registrera dig i vår kandidatbank för framtida tjänster kan du besöka livihop.teamtailor.com.