Nöjd kund index

Livihop har riktigt nöjda kunder!

Under 2017 har Livihop gjort en kundundersökning som skickats ut till samtliga kunder. Frågorna syns nedan.

Svarsfrekvensen var 73%. NKI (Nöjt Kund Index) beräknas som medelvärdet av fem NKI frågor på en skala 0 till 100. Svarsalternativen går från 5 = Mycket ”nöjd” till 1 = Inte alls ”nöjd”. För att till exempel få NKI 100 krävs det att alla kunderna gett högsta möjliga betyg på alla NKI frågor. Livihops NKI 2017 är 93,18.

Fråga: Litar du på att dina assistenter och arbetsledarna inte sprider information om dina personliga förhållanden?

Fråga: Har du/eller den som företräder dina intressen stöd från representant för Livihop i din arbetsledar-/brukarroll i förhållande till assistenterna?

Fråga: Vad tror du om den introduktion Livihop ger till dina nyanställda assistenter?

Fråga: Vet du eller din företrädare vem du ska vända dig till med frågor?

Fråga: Är du nöjd med den assistans du får?