NYA REGLER SKA STOPPA MILJARDRULL - Livihop
Stäng

Vi finns i hela Sverige - kontakta oss gärna!

010-15 15 900
info@livihop.se

NYA REGLER SKA STOPPA MILJARDRULL

21.03.13

De aktörer som ordnar personlig assistans får årligen flera miljarder för mycket i ersättning. Nu ska systemet ses över, skriver barn- och äldreminister Maria Larsson på Svenska Dagbladets opinionssida.

Problemet är att ersättningen betalas ut enligt en timschablon som är lika för alla, trots att exempelvis lönekostnaderna kan skilja sig åt. Något som ger starka ekonomiska drivkrafter att öka antalet beviljade timmar.

”En utredare ska analysera bland annat hur möjligheterna till överutnyttjande kan minska”, skriver Larsson.

Ersättningen ska bättre överensstämma med de verkliga kostnaderna, enligt ministern.