Om oss

Livihop - lev som du vill

Vi erbjuder individuellt anpassad assistans som underlättar för människor med funktionsvariationer att leva det liv de vill.

Personlig assistans där varje människa är unik

Livihops syn på personlig assistans är enkel: alla har rätt till ett bra liv. Vi vet att det finns lika många personligheter som det finns människor, och att var och en har sina behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar.

Varje relation mellan assistent och kund är unik, och vi är övertygade om att människor med engagerade assistenter får en bättre personlig assistans och därigenom möjlighet till förbättrad livskvalitet.

Vår styrka – Personlig erfarenhet

Vi som arbetar på Livihop har själva erfarenhet av personlig assistans, antingen som kunder eller som assistenter. Vissa av oss är även anhöriga eller närstående till assistansberättigade personer. Det ger oss en ovärderlig erfarenhet som vi använder i vårt arbete varje dag, och förståelsen för våra kunder och anställda är en av våra största fördelar.

Våra personliga erfarenheter är vad som ger oss en fördel. Vi har en bred kunskapsbas inom alla områden som rör personlig assistans; arbetsmiljö, arbetsledning, aktiviteter, ekonomi, lagstiftning inom LSS och förvaltningsrätt, tillgänglighet och sociala frågor.

Vi har i dag cirka 1000 medarbetare över hela Sverige fördelat på sex lokalkontor.