Om oss

Bokslut & nyckeltal

För att bevara LSS tycker vi att dina pengar ska gå till rätt saker. Vår administrationsavgift följer Försäkringskassans riktlinjer. Den exakta avgiften beror på hur mycket hjälp du önskar. Via vårt rapportsystem kan du, om du önskar, se månad för månad vad din assistansersättning använts till. Transparens är ett viktigt ledord för Livihop.

Livihop har som ambition att vara det ledande assistansbolaget i Sverige. Vi är en del av Livihopgruppen som är Sveriges åttonde största utförare av personlig assistans till uppdragsgivare med funktionsvariationer.

 

Om du vill läsa mer om Livihops ekonomi och nyckeltal samt om våra dotterbolag, klicka på länken och besök Livihopgruppens hemsida.

Besök livihopgruppen.se