Om oss

Kvalitetsledningssystem

Vi följer Socialstyrelsen föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS.

Ledningssystemet används för att:

  • Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
  • Planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå hög kvalitet. Våra årliga kvalitetsrapporter finns redovisade här. Vi genomför förutom egenkontroller även olika undersökningar varje år där vår Nöjd Kund Index, NKI, redovisas på vår hemsida. För att få veta mer läs NKI här. Vi har fasta rutiner för att ta emot klagomål och synpunkter från kunder, anhöriga och medarbetare. Vi granskas också av Arbetsmiljöverket och Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, vid både föranmälda och oanmälda inspektioner. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Information

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen som förkortas GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla inom Sverige och EU. Med fokus på ett ökat integritetsskydd reglerar den behandling och hantering av personuppgifter.

På Livihop värnar vi om en hög nivå av skydd för våra kunders och vår personals integritet. Du kan läsa detaljerna i vår policy för behandling av personuppgifter här.

För ytterligare information om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss för dina villkor på info@livihop.se eller ring till oss på 010-15 15 900. Har du några andra frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Kvalitetberättelse

Här kan du läsa vår kvalitetsberättelse för 2019: kvalitetsberattelse-for-liv-ihop-ab.pdf