Om oss

Personal på verksamheten

Livihops organisation är decentraliserad. Våra assistenter finns och arbetar där våra kunder befinner sig. Vi har i nuläget sex stycken lokalkontor. På kontoren finns kundansvariga för att vara nära sina kunder. 

Huvudkontoret har en fungerande service enhet för hela koncernen inom ekonomi, kvalitetsarbete, arbetsmiljöarbete, HR, affärsutveckling, försäljning, marknadsföring och kommunikation. Här finns också koncernansvaret för styrning av verksamheten.

  • Antalet medarbetare i verksamheten var 2018-08-31 omräknat i heltid ca 600, varav 23 personer arbetade som administratörer.
  • Sjukfrånvaron är 3,22%. Beräkningsgrunden är antal sjuktimmar delat i totala antalet timmar.
  • Livihop är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med Kommunal.
  • Samtliga medarbetare har en individuell utbildningsplan.