Om oss

Personal på verksamheten

Livihops organisation är decentraliserad. Våra assistenter finns och arbetar där våra kunder befinner sig. Vi har i nuläget tio stycken lokalkontor. På kontoren finns kundansvariga för att vara nära sina kunder. 

Huvudkontoret har en fungerande service enhet för hela koncernen inom ekonomi, kvalitetsarbete, arbetsmiljöarbete, HR, affärsutveckling och kommunikation. Här finns också koncernansvaret för styrning av verksamheten.

  • Antalet medarbetare i verksamheten var 2019-12-31 omräknat i heltid ca 800, varav 23 personer arbetade som administratörer.
  • Sjukfrånvaron är 3,22%. Beräkningsgrunden är antal sjuktimmar delat i totala antalet timmar.
  • Livihop är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med Kommunal och Vision.
  • Samtliga medarbetare har en individuell utbildningsplan.