Vision, värderingar och kultur

Livihops syn på personlig assistans är enkel: alla har rätt till ett bra liv. Vi vet att det finns lika många personligheter som det finns människor, och att var och en har sina behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar.

Varje relation mellan assistent och kund är unik, och vi är övertygade om att människor med engagerade assistenter får en bättre personlig assistans och därigenom möjlighet till förbättrad livskvalitet.  Vår drivkraft är att alla människor skall ges bästa möjliga förutsättningar till ett bra liv. Vi är inte störst, men vi vill gärna tro att vi leder vägen framåt genom att ständigt försöka förnya och förbättra vår verksamhet.

Många utav oss som arbetar på Livihop har erfarenhet av personlig assistans, som kundansvarig, assistent eller anhörig.  En av våra största fördelar är att vi själva har förståelse för våra kunder och anställda. Det medför att vi har en bred kunskapsbas inom alla områden som rör personlig assistans; avsikten med lagstiftning inom LSS och förvaltningsrätt, arbetsmiljö, arbetsledning, aktiviteter, ekonomi, tillgänglighet och sociala frågor.

Livihop idag cirka 1500 medarbetare över hela Sverige fördelat på nio kontor: Stockholm, Norrköping, Uppsala, Helsingborg, Färjestaden, Falun, Sundsvall, Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vision

Vi vill erbjuda den bästa kundupplevelsen och vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom omsorg. Vi vill förenkla våra kunders liv och vardag och söker hela tiden nya innovativa lösningar på marknaden.

Kultur

Vårt engagemang är det som präglar vår kultur. På Livihop är vi transparenta och tar till oss våra medarbetares synpunkter, tankar och idéer. Vi uppmuntrar både kunder och medarbetare till att föra dialog, vara delaktiga och påverka.

Värderingar

Våra värderingar svarar mot de egenskaper som präglar en god medmänniska och vår drivkraft är att alla människor skall ges bästa möjliga förutsättningar till ett bra liv.

Värdeord

Våra värdeord definierar vår företagskultur, det vi tror på och tycker är viktigt. Det är våra ledstjärnor i vardagen och är ett stöd som ger oss trygghet i vår arbetsvardag.

  • Engagemang

Vi är hängivna omsorg och vill utvecklas inom vårt område. Vi tror på att det vi uträttar är viktigt och betydande, och vi involverar oss i våra medarbetare och kunder. Detta engagemang leder till energi och vi drivs av att ge människor en bättre vardag. Genom ansvar visar vi på engagemang som inte sviker och som leder till resultat.

  • Inspiration

Vi är kreativa och blåser liv i våra idéer, allt ifrån hur vi kan vara mer digitala till personligt bemötande. Vi tror på att implementera nya idéer och vara trendskapare. Vi vill vara nyfikna och lära av varandra och är inte rädda förändring. Vi vill vara en inspirationskälla för våra kollegor och våra kunder.  Med vår nyfikna ådra letar vi efter nya innovativa lösningar som höjer upplevelsen för kunder och medarbetare.

 

  • Transparens

Vi är öppna med oss själva och för andra. Vi är lyhörda och tydliga. Vi tror att transparens skapar förtroende som i sin tur gör oss mer självgående och skapar en bättre arbetsmiljö. Vi vill inte ha alternativet, slutenhet, ingen delaktighet och ryktesspridning.