"REGERINGEN STRYPER DEN PERSONLIGA ASSISTANSEN" - Livihop
Stäng

”REGERINGEN STRYPER DEN PERSONLIGA ASSISTANSEN”

23.09.15

Budget 2016. Nu har regeringen presenterat sin höstbudget. Vi, personer med normbrytande funktionalitet, är tydliga förlorare. Budgeten gör att regeringsförklaringens försäkran om vår delaktighet i samhället framstår som tomma ord. Skriver Maria Dahl mfl
, ordförande STIL

Läs mer på:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-str…