VAD SÄGER DE POLITISKA PARTIERNA? - Livihop
Stäng

Vi finns i hela Sverige - kontakta oss gärna!

010-15 15 900
info@livihop.se

VAD SÄGER DE POLITISKA PARTIERNA?

13.01.14

Vad säger de politiska partierna?

Assistanskoll intervjuar Per Frykman på Assistansanordnarna som träffat representanter för riksdagspartierna.

Han säger att Kristdemokraterna är ensamma om att öppet försvara minuträkning vid assistansbedömningar. Moderaterna överväger att slopa assistansen efter 65 år. Socialdemokraterna kritiserar regeringen men agerar inte själva och smärtgränsen i Folkpartiet är snart nådd.

Per Frykman, Assistansanordnarna – “Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget”
Citat:

KD var det enda parti som sade sig acceptera minuträkning i bedömningarna.

Margaretha B Kjellin (Moderaterna) öppnade enligt Per Frykman oväntat för att se över 65-årsgränsen och ifrågasatte om personer över 65 verkligen ska få behålla sin assistans.

Börje Hörnlund med flera centerpartister har kritiserat Centern just för att de glömt sin historia som rättviseparti.

Hur ser du på S hållning?
– Risken är att tåget redan gått. De skulle ha agerat tidigare i Socialutskottet.
Varför har de inte gjort det tror du?
– De har inte heller de här pengarna i sin budget.

…vore mycket olyckligt om valfriheten begränsas genom att privata företag inte får verka längre, vilket Vänsterpartiet vill.

Med tanke på partiets (SD) främlingsfientliga grundhållning blir jag orolig för framtiden om de får bestämma vilka som får komma till landet.

Vad är ok i avtalet med anordnaren?

För en tid sedan fick Assistanskoll kopia på ett avtal för personlig assistans med vissa tveksamma paragrafer och skrivningar. Vi använder nu avtalet som ett exempel och intervjuar Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.

Sophie Karlsson, IfA – “Missledande av anordnare att tala om en administrativ avgift”
Citat:

Vi rekommenderar inte att den assistansberättigade ska bli personligen betalningsansvarig, eftersom det är anordnaren som är arbetsgivaren och har ansvar.

En överenskommelse om att få utbetalt innestående medel kan endast omfatta medel som den assistansberättigade har innestående sedan tiden innan lagändringen 1 juli 2008.

Den assistansberättigade ska vara medveten om att all ersättning är anordnarens. Det blir missvisande om man förleds att tro att anordnaren bara tar en del av ersättningen som avgift.

Det ska inte vara någon bindningstid alls och uppsägningstiden ska vara maximalt 3 månader.

Ett avtal om fixerat belopp eller procentsats inger endast en falsk trygghet, eftersom medlen ändå är en intäkt för anordnaren och därmed anordnarens pengar.

Utredning om god man klar

Enligt utredningen Personlig assistent och god man – är rollerna förenliga? är det för stort ingrepp i den assistansberättigades självbestämmande om en assistent inte får vara god man, förvaltare eller ombud.

Socialstyrelsen vill inte förbjuda att en personlig assistent är god man

Ulla Clevnert, Socialstyrelsen – “Vem som ska vara god man är det tingsrätten som bestämmer”
Citat:

Det är överförmyndaren och tingsrätten som avgör om den gode mannen uppfyller kraven.

Det är således överförmyndaren som ska kontrollera att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag.

Utredning om assistans till barn klar

Ungdomar bör inte enbart ha anhöriga som assistenter. Vårdnadshavare som är egna arbetsgivare för barnets assistans bör inte kunna anställa anhöriga. Det anser Socialstyrelsen i utredningen Barn med personlig assistans – Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet.

Socialstyrelsen vill begränsa anhörigassistans till minderåriga

Arbetsgivarföreningen KFO satsar på intressepolitik

Assistanskoll har intervjuat Hanna Kauppi som arbetar intressepolitiskt för KFO de närmaste tre åren.

Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO – “Problematiskt om ersättnings- och kontrollsystem inte utgår från verkligheten”
Citat:

Ytterst är frågan om rätten till och behovsbedömning av personlig assistans brukar – och handikapprörelsens fråga.

Den kriminalitet som kommit fram har ofta kunnat kopplas till organiserad brottslighet som ligger långt ifrån vanliga assistansanvändares verklighet.

Utmaningen är att ge allmänheten en fördjupad förståelse.

Idag är timbeloppet inte anpassat till verkligheten framförallt när behovet varierar….En viktig åtgärd är att OB-ersättning ersätts med de faktiska kostnaderna eller i separata schabloner.

Väntetid ska inte beviljas när det finns ett tillsynsbehov, oavsett om det är fråga om aktiv tillsyn i enlighet med femte grundläggande behovet eller tillsyn för andra personliga behov.

Tidigare artiklar

Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO – “Anordnare som satsar på kvalitet är förlorarna vid besparingar på timbeloppet”
Fredric Käll, Vårdföretagarna – “Målet att 87 % ska gå till assistentens lönekostnader bör avskaffas”
I media om assistans

På Temat “Jakten på assistanstimmar” beskriver Tendens i SR-P1 effekterna av Försäkringskassans hårdare bedömningar. Hör drabbade personer berätta.

SR-P1 beskriver den försämrade assistansen

Förändringar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Den 15 januari uppdaterades det frågeformulär som anordnarna i Assistanskolls jämförelsetjänst besvarar. Förändringarna sker dels pga lagändringar, dels för att vissa frågor upplevts som otydliga.

Länk till frågeformuläret OBS! Detta är bara ett exempel, det går inte att skriva i detta dokument.

Förändringar

Det går att ange om anordnaren verkar utan kommersiella vinstintressen.
Vi frågar om kund/medlem i avtalet med anordnaren kan bli personligt ersättningsskyldig till anordnaren.
När anordnaren (om kunden har en egen budget) anger om den tar ut en administrationsavgift kräver vi inte längre att den ska inkludera en eventuell vinst.(Detta eftersom vinst inte bestäms i förväg i en ev. budget utan påverkas i efterhand t.ex. om oanvända medel för assistansomkostnader tas upp till vinst)
I frågan “Vem bestämmer assistenternas arbetsuppgifter” tillkommer svarsalternativet “Enbart kund/medlem”
Frågan “Kontrollerar anordnaren belastningsregistret vid rekryteringen?” Ändras till “Kräver anordnaren utdrag ur belastningsregistret vid anställning av assistenter till assistansanvändare som är över 18 år?”
Det går nu att ange procentuell vinst i översikten av hur anordnaren genomsnittligt använder assistansersättningen till olika kostnadsslag. (Om man fortsätter att inte ange vinst antar vi att den som tidigare ingår i kostnadsslaget administrationskostnader)
Alternativet “Obligatorisk grundutbildning för assistenter” tas bort från avdelningen “I assistansen ingår: (utan extra kostnad för kunden)
Det är nu förberett för kommunala assistansenheter att delta i jämförelsen.
Information om anordnarens organisationsnummer samt tillstånd på IVO, Inspektionen för vård och omsorg anges i anordnarens profil.
Assistanskolls behovsräknare

Nytt! Det är nu möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans.

Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

Intervjuer om Utredningen kring assistansersättningens timbelopp.
Intervjuer om Försäkringskassans hårdare bedömningar av assistansersättning
Intervjuer om personlig assistans i valrörelsen