Våra fördelar

Våra erbjudanden

AKTIVITETER

Vi har olika aktiviteter som: bio-kvällar, bowling, disco, fiske mm. Tveka inte att höra av er till din uppdragsansvarige för önskemål eller tips.

ARBETSMILJÖ SOM ANSTÄLLD PÅ LIVIHOP

Arbetsmiljö är den miljö du har omkring dig när du arbetar. Den kan påverkas av till exempel luften, ljudet och ljuset, arbetsredskap, hur arbetet är organiserat och trivseln på arbetet.
Livihops mål är att samtliga anställda och uppdragsgivare ska ha en bra fysisk och psykisk hälsa. Därav strävar vi alltid efter att minimera den psykiska och fysiska ohälsan hos de anställda och kunder. Därav arbetar vi systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

ERFARENHET AV ATT SJÄLV HA PERSONLIG ASSISTANS

Vi som arbetar på Livihop har själva erfarenhet av personlig assistans som uppdragsgivare eller assistenter. En viktig erfarenhet inom personlig assistans som vi använder i vårt arbete varje dag. Att vi själva har en annan förståelse för våra uppdragsgivare och anställda än vad de flesta andra assistansbolag eller kommuner har är en av våra största fördelar.

FLEXIBEL BINDNINGSTID

För din trygghet har vi i våra avtal för personlig assistans en uppsägningstid som varierar mellan 1-3 månader. Det är du som uppdragsgivare som avgör vilken uppsägningstid du vill ha när vi skriver avtal. Detta för att du inte ska stå utan assistansbolag i fall du inte är nöjd och skulle säga upp oss.

JOURTELEFON

Vi har en jourtelefon så att du som uppdragsgivare eller anställd alltid kan nå oss vid krissituationer på icke kontorstid årets alla dagar. För att nå oss på jourtelefon ringer du vårt huvudnummer 010-15 15 900 och tar knappval 1.

KOLLEKTIVAVTAL

Livihop är medlem i Vårdföretagarna och assistenternas fackförbund är Kommunal. Vårdföretagarna ger oss stöd i vår vardag som bygger på en professionell och personlig kontakt när det gäller stora och små arbetsgivarfrågor.

KONTOR

En av Livihops viktigaste uppgifter är att vara tillgängliga och ta hand om våra kollegor och kunder. Vi ser varandra som ett team, från uppdragsgivare – assistent – arbetsledare till administrativ personal. Vi vet hur viktigt det är att känna en gemenskap och därför har vi på Livihop tillgängliga lokaler för alla uppdragsgivare samt personal hos Livihop. I dagsläget har vi sju lokalkontor men fler kontor är på gång att öppnas.

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

Vi följer Socialstyrelsen föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård socialtjänst och verksamheter enligt LSS.

Ledningssystemet användas för att:

  • Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
  • Planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

NKI – NÖJD KUND INDEX

Vi genomför kundundersökningar varje år. För att förebygga fel, brister och klagomål samt kontrollera hur kunden upplever den tjänst vi utför. Se delar av undersökningen här

NYHETER/BLOGG

Gå in och läs om vad som händer hos Livihop samt om övriga intressen inom assistansbranschen. Du hittar vår här, eller genom att klicka på Nyheter i menyn.

PERSONALOMKOSTNADER

Vi erbjuder exempelvis fika så som kaffe med tillbehör till personalen på arbetsplatsen samt på personalmöten. Även hudkräm och tvål är något vi står för. Friskvård är en annan viktig ingrediens för frisk och nöjd personal. I dagsläget erbjuder vi 2100 kr per anställd och år.

PROFESSIONELL HANDLEDNING I DIN ASSISTANS

Vi har utbildad personal som kan föreläsa i belastningsergonomi, arbetsmiljö samt personalfrågor. Vid behov av handledning i andra frågor har vi samarbete med olika föreläsare som finns att tillgå efter behov.

 PENSIONER & FÖRSÄKRINGAR

Livihop har genom Pensionsvalet (PV) tecknat följande avtal för samtliga anställda som ett komplement till den allmänna pensionen.

  • Pensionsförsäkring enligt KAP-planen
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada- TFA
  • Avtalsgrupplivförsäkring – AGL
  • Avtalsgruppsjukförsäkring – AGS

SCHEMALÄGGNING OCH TIDRAPPORTER

Vi har är en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans. Med denna webbtjänst blir kontakten mellan uppdragsgivare, assistenter, assistansanordnare och myndigheter enkel och direkt. Kärnan i webbtjänsten är ett smart schema, automatiska tidrapporter och ett system för lönehantering. Med detta som bas i vår schemaläggning och tidrapportering minimerar vi fel och underlättar för våra kunder och anställda i deras arbete och assistans.

TILLGÄNGLIGHET

Din uppdragsansvarig finns på plats, måndag till fredag som stöd för dig och dina assistenter. På kvällar och helger bemannas vår jourtelefon av professionella medarbetare som finns där för dig dygnets övriga timmar.

TILLSYN

Under 2012 fick Livihop tillsyn av tjänstemän från Socialstyrelsen. Tillsynen gick igenom utan anmärkningar och Livihop har idag en mycket god och löpande kontakt med IVO och Socialstyrelsen. Under sommaren 2017 fick Livihop tillsyn av IVO. Tillsynen gick igenom utan anmärkningar.

TRANSPARENS

Hos oss ska du som uppdragsgivare alltid kunna ha full insyn och kontroll över din assistans. För oss är de viktigast att din assistansersättning går till din assistans. Med tydliga avtal tror vi att du får den kontroll du önskar över din ekonomi och din assistans. Vi har ett väl utformat IT-system där du hemifrån lätt kan ha kontroll över månadens alla kostnader samt se din ekonomiska balans.  

UPPDRAGSANSVARIG

Alla våra uppdragsgivare och assistenter har en uppdragsansvarig att vända sig till. Där huvudansvaret ligger på uppdragsansvarig. Denna person har alltså det yttersta ansvaret för utförandet av din assistans, men också det yttersta ansvaret som arbetsgivare för dina personliga assistenter. Till sin hjälp har uppdragsansvarig ett team av medarbetare; schemaläggning, kvalitetsansvarig, jurister och ekonomi.

UTBILDNING

Det finns ett stort behov av ständig kompetensutveckling. Därför strävar vi efter att utveckla våra assistenter genom utbildningar inom ramen för våra uppdragsgivares behov. Vi säkerställer att alla som arbetar som personliga assistenter har de grundkunskaper som krävs för yrket.

VAL AV DELAKTIGHET

Du kan med välja mellan våra två olika avtal hur stor delaktighet du vill ha i samordningen av din assistans. Med en tydlig uppgiftsfördelning går vi tillsammans igenom vilka uppgifter du som uppdragsgivare vill att vi ska ansvara för samt vilka uppgifter du själv vill ha ansvaret över.

VALFRIHET AVSEENDE SERVICE OCH KOSTNADSFÖRDELNING

Vi arbetar med flexibla och uppdragsgivaranpassade lösningar som garanterar goda möjligheter till inflytande. Detta leder till ökad och hög livskvalitet för uppdragsgivare. Utöver daglig service av högsta kvalitet innebär det att uppdragsgivare ska känna trygghet, inflytande, valfrihet och kontroll över sin assistans.