Våra fördelar

Våra fördelar

Aktiviteter

Vi har olika aktiviteter som: biokvällar, bowling, disco, fiske mm. Tveka inte att höra av er till din kundansvarige för önskemål eller tips.

Erfarenhet av personlig assistans

Vi som arbetar på Livihop har lång erfarenhet av personlig assistans. Vissa av oss är även anhöriga eller närstående till assistansberättigade personer. Det ger oss en ovärderlig erfarenhet som vi använder i vårt arbete varje dag.

Arbetsmiljön som anställd på Livihop

Arbetsmiljön påverkas inte bara av själva uppgiften utan även av luft, ljud och ljuskvalitet, utbudet av arbetsredskap, hur arbetet är organiserat och sammanhållningen mellan arbetskamraterna.

Livihops mål är att samtliga anställda och kunder ska ha en bra fysisk och psykisk hälsa. Det målet försöker vi att nå med arbete inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och utveckling rörande arbetsmiljöfrågor.

Jourtelefon

Vi har en jourtelefon så att du som kund eller anställd även alltid kan nå oss dygnet runt under årets alla dagar. För att nå oss på jourtelefon ringer du vårt huvudnummer 010-15 15 900. 

Kollektivavtal

Livihop är medlem i Vårdföretagarnas och fackförbund är Kommunal. Dessa organisationer ger oss stöd i vår vardag gällande både stora och små arbetsgivarfrågor.

Kontor

En av Livihops viktigaste uppgifter är att vara tillgänglig och ta hand om kollegor och kunder. Vi arbetar i team, från kund – assistent – arbetsledare till administrativ personal. För att alla i teamet ska känna en gemenskap är Livihops lokaler  alltid tillgängliga för företagets teamaktiviteter. I dagsläget har vi tio lokalkontor, och fler kontor är planerade och öppnas 2021.

Kvalitetsledningssystem

Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS.

Ledningssystemet användas för att:

  • uppnå högsta kvalitet
  • Planera, leda, kontrollera, följa upp och utvärdera  verksamheten

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller.

NKI – nöjd kund-index

Varje år, för att förebygga fel, brister i verksamheten genomför vi kund undersökningar. Detta bygger att vi i dessa undersökningar tar reda på kundens upplevelse. Kundens upplevelse är en viktig faktor och våra tjänster är en viktig del i denna undersökning.

Schemaläggning och tidrapporter

Vi har ett komplett verksamhetsstöd för administrationen av personlig assistans. Med detta verksamhetsstöd, så kallat TIRA, AIAI Enterprise blir kontakten mellan kunder, assistenter, assistansanordnare och myndigheter enkel och direkt. Kärnan i verksamhetsstödet är ett smart schema, automatiska tidrapporter och ett system för lönehantering. Med detta som bas i vår schemaläggning och tidrapportering, underlättar vi för våra kunder och anställda i deras arbete och assistans.

Tillgänglighet

Din kundansvarige finns för dig, och som stöd för dig och dina assistenter måndag – fredag. På på kvällar och helger bemannas vår jourtelefon av professionella medarbetare som finns där för dig dygnet runt.

Utbildning

På Livihop strävar vi efter att utveckla våra assistenter genom utbildningar inom ramen för våra kunders behov. Vi har startat Livihopakademien – en plattform för intern och kompetensutbildningar. Därmed säkerställer vi att alla som arbetar som personliga assistent hos Livihop har de grundkunskaper som krävs för yrket. Du kan läsa mer under fliken Livihopakademien på vår hemsida.

Val av delaktighet

Du kan med två olika avtal välja hur mycket du vill vara delaktighet beträffande samordningen av din assistans. Vi går tillsammans igenom uppgiftsfördelning så att du som kund kan avgöra vilka uppgifter du själv vill ha ansvar för och vilka du vill lämna till Livihop.

Valfrihet, avseende, service och kostnadsfördelning

Vi arbetar med flexibla och kundanpassade lösningar som garanterar goda möjligheter till inflytande. Detta leder till ökad och hög livskvalitet för kunder. Utöver daglig service av högsta kvalitet innebär det att kunder ska känna trygghet, inflytande, valfrihet och kontroll över sin assistans.

Ambassadörsprogram

Ambassadörsprogrammet är ett program för dig som är kund och vill samarbeta med Livihop. Programmet ger dig möjligheten att dela dina erfarenheter med andra personer inom personlig assistans. Du blir då en del av ett nätverk och får dela dina erfarenheter genom roliga och utvecklande aktiviteter.

Därmed blir du även en del av Livihop – teamet så att du kan påverka hur Livihop på bästa sätt ska möta våra kunder och assistenters behov och förväntningar.

Är du intresserad av mer information? Då kan du kontakta:

Christine Palm
christine.palm@livihopgruppen.se

Mobil: 073 642 88 75

Samarbeten

Vi samarbetar med flera företag som tillhandahåller hjälpmedel.  Läs mer under fliken samarbeten på vår hemsida eller kontakta oss för mer information om hur Du som kund kan få nyttjanderätt till dessa hjälpmedel.

Juridisk hjälp

Vi erbjuder några av Sveriges bästa jurister för rådgivning inom personlig assistans. Låt våra jurister göra arbetet helt kostnadsfritt när du ansöker om personlig assistans, omprövning av beslut, överklagan av beslut och vid myndighetskontakter.