VÅRDFÖRETAGARNA BÖR RIKTA KRITIKEN ÅT RÄTT HÅLL - Livihop
Stäng

Vi finns i hela Sverige - kontakta oss gärna!

010-15 15 900
info@livihop.se

VÅRDFÖRETAGARNA BÖR RIKTA KRITIKEN ÅT RÄTT HÅLL

28.03.13

SLUTREPLIK | PERSONLIG ASSISTANS

Mitt ärende är definitivt inte smutskastning av en hel bransch, som Fredric Käll skriver i sinreplik om personlig assistans. Det är ju alldeles tvärtom! Jag vill ingenting annat än att privata utförare långsiktigt ska kunna verka parallellt med kommunens egen verksamhet på goda och rimliga villkor. Valfriheten – och en mångfald av utförare – inom personlig assistans är en grundval för hela systemet.

Men om man inte ser det som statliga utredningar, och det olika myndigheter pekat på, nämligen brister i ersättningssystemet, ja, då kanske man ska titta mer noggrant i de underlag som finns. Notera att regeringens motiv till att tillsätta utredningen inte bygger på en enstaka rapport.

Utredningen om Assistansersättningens kostnader menade att schablonersättningen spelade en stor roll för kostnadsutvecklingen. LSS-kommittén menade i slutbetänkandet 2008 att det för assistansreformens trovärdighet var viktigt att det schabloniserade timbeloppet utformades så att det bättre motsvarade de verkliga kostnaderna för utförd personlig assistans. Skatteverket och Försäkringskassan har också bidragit med kompletterande underlag.

Jag uppfattar att Fredric Käll stödjer initiativet att tillsätta en utredning. Det något uppskruvade tonläget från hans sida grundar sig i stället på hänvisningen till rapporten från ISF. Men finns det kritik bör denna riktas direkt till myndigheterna så att de får en chans att bemöta kritiken eller korrigera eventuella fel. Har Vårdföretagarna uppvaktat Inspektionen för socialförsäkringen och i sak framfört vad de vänder sig mot i rapporten? Vad som är felaktigt? Vilken konstruktiv kritik har framförts? Jag kan dock konstatera att Försäkringskassan i en skrivelse till regeringen påpekade att ISF-rapporten var värdefull och instämde i att det fanns anledning att förändra timbeloppets konstruktion för att bättre anpassa assistansersättningen till de faktiska kostnaderna som olika utförare har.

Vårdföretagarna kommer, liksom andra intressenter, att få goda möjligheter att framföra sina synpunkter i den kommande utredningen. Låt oss inte hamna i gräl om ordval och småsaker. Se helheten! Assistansreformen är en enastående reform väl värd att bevara, men den måste också utvecklas. Jag har ingen annan ambition är att ge privat, ideell och kommunal assistans samma förutsättningar att bedriva assistans. Jag hoppas på ett gott och konstruktivt samarbete framöver.

MARIA LARSSON (KD)
barn- och äldreminister