Viktig info från oss på Livihop! - Livihop
Stäng

Vi finns i hela Sverige - kontakta oss gärna!

010-15 15 900
info@livihop.se

Viktig info från oss på Livihop!

05.10.16

Hej, du som är Uppdragsgivare (kund) eller anställd hos Livihop.

Nu har vi gått in i oktober och Försäkringskassan har infört den beryktade efterskottsbetalningen. Hur assistansersättningen fungerar är ju ganska komplicerat och vi vill därför göra ett försök att förklara hur det påverkar den individuella assistansen.

FK-räkningen
Detta är blanketten som varje assistansberättigad undertecknar för hand varje månad, som är en sammanställning av använda assistanstimmar. Denna blankett behöver vara FK tillhanda senast den 5:e i månaden efter de arbetade timmarna. Det betyder att timmar som arbetats i oktober ska in till FK senast 5:e november. Detta medför att det blir väldigt stressigt rent administrativt och kräver en del struktur från såväl uppdragsgivaren som oss på kontoret.

* Allting i AiAi måste stämma den sista i månaden. Gör ändringar kontinuerligt istället för att lägga in allting när månaden är slut.

* Om du som är uppdragsgivare (kund) vet med dig att du kommer vara bortrest vid månadsskiftet så kontakta oss på kontoret så hittar vi en lösning tillsammans.

* Alla uppdragsgivare (kunder) får räkningen hemskickad för underskrift. Den behöver då skickas till oss med vändande post.

Tidsrapportering
Assistenterna måste godkänna sina tidrapporter den första i varje månad. Vi är tacksamma om vi kan hjälpas åt att påminna. Än så länge fungerar det att godkänna som vanligt, men inom kort kommer det att krävas en signatur med BankID. Om du inte har det så är det hög tid att skaffa.
När alla assistenter har godkänt så ska uppdragsgivaren godkänna. Det är viktigt att det sker i den ordningen!

Vi på kontoret är lite bekymrade över dessa nya regler, eftersom de inskränker på hur flexibla vi kan vara. Försäkringskassan kommer inte betala ut pengar om inte räkningen är inne i tid, utan då får vi ligga ute med löne- och lönebikostnader.
Situationen går inte att påverka, utan vi får tillsammans försöka göra det bästa av rådande läge.

Med vänliga hälsningar från oss på

010-15 15 900