YTTERLIGARE REAKTIONER PÅ ATT REGERINGEN SÄTTER SIG ÖVER LAGEN - Livihop
Stäng

Vi finns i hela Sverige - kontakta oss gärna!

010-15 15 900
info@livihop.se

YTTERLIGARE REAKTIONER PÅ ATT REGERINGEN SÄTTER SIG ÖVER LAGEN

17.02.16

Regeringen sätter sig över lagen.

Följande skrivelse överlämnades under regeringens funktionshinderdelegation den 12 februari. Bakgrunden är att regeringen i ett unikt regelringsbrev uppmanat Försäkringsklassan att “bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.” Handikappförbunden menar att Regeringen med denna uppmaning sätter sig över LSS, som ju är en rättighetslag med syftet att personer med funktionsnedsättning som uppfyller förutsättningarna att få statlig assistansersättning ska kunna leva som andra. För att många personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett oberoende liv som andra är personlig assistans en förutsättning. Att bryta utvecklingen av assistanstimmarna utan någon annan grund än krasst ekonomiska besparingar är att sätta sig över lagen och innebär också ett underkännande av befolkningens rätt till jämlika levnadsvillkor.

Läs mer på http://www.handikappforbunden.se/press/Senaste-nytt/Regeringen-satter-sig-over-LSS/